Derfor er bæredygtighed vigtigt for os

Bæredygtighed er en central del af vores virksomheds forretningsstrategi. “We make food matter” for både mennesker og planeten for at være den førende partner, som hele tiden gentænker fødevareløsninger og produkter.

Hos Solina anerkender vi vores rolle som en vigtig aktør i fødevareværdikæden, og derfor sætter vi bæredygtighed i centrum af vores virksomhed. Som en førende, global ingredienspartner har vi et ansvar for at indkøbe det bedste af det, naturen har at tilbyde, gennem tætte, langsigtede relationer til vores forsyningspartnere og kunder. Det er i alle parters interesse at støtte en jord-til-bord-filosofi, og når den kombineres med vores ekspertise inden for kulinariske, funktionelle og ernæringsmæssige ingredienser, giver det kunderne bæredygtige fødevareløsninger.

20210615 Solina product mood 09

BÆREDYGTIGHED I HJERTET

Læs mere om, hvordan vi fortsat vil have bæredygtighed i hjertet af det, vi gør i Solina og om vores fortsatte indsats for at understøtte vores forpligtelser til vores fem fokuspunkter (mennesker, planeten, partnere, resultater og produkter og løsninger) i vores “Solina Sustainability Summary 2021”.

Resuméet beskriver initiativer og handlinger truffet i Solina i 2021.

solina-sustainability-summary-2021_visual-web-1-768x480

Medlemskaber og certificeringer

Solinas engagement i mennesker og planeten demonstreres ved vores engagement i programmer og medlemskaber såsom Sustainable Spice Initiative, Sedex, Ecovadis og ISO. Vi har valgt en forebyggende tilgang til miljøet og biodiversiteten gennem vores medlemskaber og certificeringer, Round Table of Responsible Soy, økologiske certificerede materialer og Roundtable on Sustainable Palm Oil.

Vi støtter verdensmålene for bæredygtig udvikling

Da vi har bæredygtighed i centrum for vores virksomhed, forpligter Solina sig til at støtte gennemførelsen af verdensmålene for bæredygtig udvikling, hvor vi bidrager til mål 2, mål 5, mål 6, mål 8, mål 12, mål 13 og mål 16.

Kultur og politikker

Solina-kulturen er designet til at skabe et trygt, inkluderende, etisk og attraktivt miljø for vores medarbejdere, partnere og fællesskaber. Vi støtter dette fokus gennem vores kultur – den såkaldte “Solina Way” og ved at overholde blandt andet vores etiske regler, tiltag mod moderne slaveri, GDPR, menneskerettighedspolitik, Sapin II, Global Compact-initiativet, ILO-konventionen og vores adfærdskodeks for leverandører.

Omfattende innovation

Vi indgår i proaktive, langsigtede forskningsprogrammer med universiteter og foreninger for at fremme bæredygtige, innovative fødevareløsninger såsom fødevarer baseret på nye proteinkilder og holde os på forkant med nye trends gennem vores TOMORROW-program.