Kvalitet

Det er altafgørende for Solina Denmark at levere produkter i topkvalitet, der opfylder kundernes forventning, – vi gør os umage for at sikre, at vores produkter lever op til dette, hver gang.

Første prioritet

Som producent af fødevareingredienser er fødevaresikkerhed altafgørende for os. Vores strenge råvarekrav kombineret med en robust leverandørstyringsproces understøtter vores gode statistik uden fødevaresikkerhedshændelser og produkttilbagekaldelser.

Vores produktionsfaciliteter vedligeholdes efter verdensklassestandarder, og vores medarbejdere har en solid kultur, med bevidsthed og forståelse for fødevaresikkerhed og kritiske kontrolpunkter som kerneområde.

Kvalitets fotos

Vores produktionsfaciliteter

Et lokalt fødevaresikkerhedsteam er ansvarlig for risikovurdering af alle processer. Vi styrer omhyggeligt rengøring, hygiejne, fremmedlegemekontrol og allergenhåndtering. Adgang til fabrikker og relateret udstyr er også strengt kontrolleret. Kvaliteten af ​​emballage og forsegling af produkter overvåges nøje. Best practices er implementeret i skadedyrsbekæmpelse, og Good Manufacturing Practices (GMP) audits og glas audits udføres regelmæssigt.

Optimal processtyring

Fødevaresikkerheden styres via Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP), i henhold til Codex Alimentarius og i overensstemmelse med den europæiske forordning om fødevarehygiejne (852/2004). Indbygget sporbarhed i hver produktionsbatch tillader specifikke tilbagekaldelser af levering, hvis det nogensinde er nødvendigt. Vores interne indkøbspolitik sammen med vores produkt- og kvalitetspolitik sikrer, at råvarer og produkter fuldt ud opfylder fødevaresikkerheds- og kvalitetskriterier.

Solina Stilling

Fokus på fødevaresikkerhedskultur

Som en del af introduktionsprocessen uddannes produktionsmedarbejdere i personlig hygiejne og fødevaresikkerhedsbevidsthed. Ved at integrere fødevaresikkerhed i vores arbejdskultur, sigter vi mod at bevare vores gode statistik uden fødevaresikkerhedshændelser og produkttilbagekaldelser.

Omfattende intern revision

Vores entusiastiske team sørger for et kontinuerligt flow af ideer til kvalitets- og effektivitetsforbedringer, som derefter videregives til ledelsesgennemgang.

Solina Stilling

Bliv partner med os

Leder du efter en skræddersyet løsning?