Tværfagligt nordisk netværk

For nylig mødtes vores nordiske Supply Chain & Procurement teams i Danmark.

Mødet tog afsæt i Solinas overordnede strategi, hvor bæredygtighed har en helt central placering. Gennem workshops på tværs af lande og funktioner, diskuterede teamet, hvordan Supply Chain og Procurement på bedste vis kan understøtte dette nu og i fremtiden.

Det blev en dag med gode diskussioner og reflektioner over, hvad der fungerer godt, og hvor der er mulighed for forbedringer.

Vi havde flere nye deltagere, som for nylig har sluttet sig til Solina, så dette var en glimrende anledning til at lære sine kolleger at kende, som vil understøtte fremtidigt samarbejde på tværs af grænser og funktioner.

Der var selvfølgelig også tid til en hyggelig, social aktivitet samt fælles middag, og der blev kæmpet intenst i de forskellige discipliner i Golfskoven ved Aarhus.